Algemene voorwaarden: disclaimer, cookies en privacy

Disclaimer

Door gebruik te maken van onze website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze webpagina is afkomstig van Kantoorhonden, een samenwerking tussen de KU Leuven, ondernemingsnummer BE0419052173, en AAP vzw, ondernemingsnummer BE0679 445 804. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de KU Leuven en AAP vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De KU Leuven en AAP vzw kunnen waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De gegevens op deze pagina zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis. De KU Leuven en AAP vzw zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

De KU Leuven en AAP vzw leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De KU Leuven en AAP vzw kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De KU Leuven en AAP vzw geven geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Laatste update: 26-07-2022

Cookie instellingen

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

KU Leuven en AAP vzw gebruiken strikt noodzakelijke, functionele, prestatie en doelgroepgerichte cookies om de inhoud van haar website te beheren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie onthouden en opslaan op uw eigen computer of toestel, bijvoorbeeld een taalvoorkeur. Wanneer u later de website opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. De zogenaamde sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Andere cookies blijven langere tijd op uw computer staan, soms zelfs tot handmatige verwijdering.

 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen “first party” cookies en “third party cookies”. Voor “first party cookies” hebben KU Leuven en AAP vzw de volledige controle over de informatie die verzameld wordt via deze cookies. Bij “third party cookies” worden er gegevens naar een derde partij gestuurd.

Cookies weigeren of verwijderen via browserinstellingen

Cookies kan u via de browserinstellingen op uw computer weigeren of verwijderen. De manier waarop dit kan gebeuren verschilt van browser tot browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Deze instellingen moet u steeds per browser en per computer apart instellen!

Cookie-instellingen in Internet Explorer

Cookie-instellingen in Chrome

Cookie-instellingen in Firefox

Cookie-instellingen in Safari

Het niet-aanvaarden of verwijderen of uitzetten van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde functionaliteiten van de website van Kantoorhonden niet meer toegankelijk zijn of slecht functioneren. Daardoor kan de beleving van de site tegenvallen.

Sociale media en de bijhorende plug-ins

Heel veel sociale media (zoals o.a. Facebook, Linkedin, Twitter, Google+, Tumblr, …) ontvangen heel wat informatie over uw surfgedrag via social plug-ins op hun websites (via bijvoorbeeld de knoppen “Vind ik leuk” of “Delen”).

Deze knoppen kunnen zich ook bevinden op webpagina’s van Kantoorhonden.

Indien u zich hiertegen wilt beschermen, dan wordt er (door onder meer het Centrum voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) aangeraden om één van de onderstaande maatregelen te nemen.

 1. Installeer een browser add-on die tracking blokkeert. Voorbeelden van dergelijke browser add-ons zijn:
  1. Privacy Badger (http://www.eff.org/privacybadger)
  2. Ghostery (https://www.ghostery.com)
  3. Disconnect (https://disconnect.me/disconnect)
 2. Maak gebruik van de incognito of “private nagivation”-modus van uw browser. Recente versies van de meest courante browsers bieden zo’n privé-modus als functionaliteit aan:
  1. Internet Explorer
  2. Firefox
  3. Chrome
  4. Safari

 

Deze functie dwingt de browser om sporen van uw surfgedrag (cookies, historiek, enz.) te wissen nadat het venster wordt gesloten en beschermt u aldus om door derden gevolgd te worden (opgelet: deze functie maakt jou niet anoniem op het web). Er bestaan ook speciale privacybeschermende browsers, zoals Epic Privacy Browser (www.epicbrowser.com).

Sociale media en andere websites gebruiken informatie over het surfgedrag van zijn gebruikers om hen gerichte reclame aan te bieden. Wilt u niet meer gevolgd worden voor gerichte reclame dan kan u zich uitschrijven voor gerichte advertenties via de opt-out website van de European Interactive Digital Advertising Alliance (www.youronlinechoices.eu).

Uitschrijven voor gerichte advertenties betekent niet dat er geen informatie meer verzameld wordt over uw surfgedrag. Indien uw zich ook wil beschermen tegen de inzameling van deze informatie wordt er geadviseerd om daarnaast ook gebruik te maken van de incognito-modus van uw browser of één van de bovenvermelde browser add-ons te gebruiken..

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer weten?

Meer info vindt u onder andere op volgende websites: www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.com/be-nl

KU Leuven en AAP vzw behouden zich het recht voor om deze cookieverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest recente versie van de cookieverklaring vindt u altijd op deze pagina.

Laatste update: 26-07-2022

Privacybeleid

KU Leuven en AAP vzw verwerken uw persoonsgegevens. KU Leuven en AAP vzw houden een hoge ethische standaard aan voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar academische en andere processen. Ze stemmen hun werking af op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of in het Engels, General Data Protection Regulation (GDPR), en andere toepasselijke wetgeving. We garanderen dat we uw gegevens steeds strikt confidentieel verwerkt worden. De informatie die u geeft is voor niemand anders beschikbaar dan voor KU Leuven en AAP vzw. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Kantoorhonden op info@kantoorhonden.be.

Verwerkingsdoeleinden

De KU Leuven en AAP vzw verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@kantoorhonden.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Laatste update: 26-07-2022